Czym wyróżnia się oferta ubezpieczeń komunikacyjnych firmy PZU?

PZU to towarzystwo ubezpieczeniowe znane od wielu lat wszystkim Polakom. Firma oferuje różnego typu ubezpieczenia, w tym polisy komunikacyjne. Klienci PZU najczęściej zwracają uwagę na krótkie terminy wypłaty odszkodowania, a także łatwy dostęp do usług ze względu na dużą ilość oddziałów rozmieszczonych w całej Polsce. PZU jest jednak firmą inwestująca w nowoczesne technologie i cała oferta jest dostępna bez wychodzenia w domu, za pomocą wygodnego serwisu internetowego. Jakie możliwości zabezpieczenia samochodu dają ubezpieczenia proponowane przez PZU?

Kompleksowe zabezpieczenie pojazdu

W naszym kraju obowiązkowym ubezpieczeniem dla wszystkich kierowców jest polisa odpowiedzialności cywilnej. Chroni ona przed finansowymi skutkami zdarzeń spowodowanych przez osoby ubezpieczone. Dotyczy to zarówno szkód majątkowych, jak i osobowych. Na wypłatę odszkodowania można liczyć po uszkodzeniu pojazdu lub odniesieniu obrażeń w trakcie podróży, podczas wsiadania lub wysiadania z samochodu, a także podczas czasowego postoju na parkingu.

Szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej

Dodatkowe zabezpieczenie interesów kierowcy można uzyskać po wykupieniu ubezpieczenia Autocasco. W ten sposób możliwe jest uzyskanie wsparcia finansowego w przypadku, gdy szkoda nie jest spowodowana przez kierowcę, lecz osoby trzecie. Oddzielne warianty polisy w firmie PZU dotyczą uszkodzeń wynikających z czynników niezależnych od kierowcy, na przykład, zjawisk atmosferycznych oraz utraty pojazdu na skutek kradzieży. Polisa AC jest popularna również dlatego, że jest wymagana w sytuacji finansowania zakupu samochodu za pośrednictwem kredytu bankowego.

Ubezpieczenie bagaży, szyb i opon

Inne korzyści możliwe do uzyskania w firmie PZU to możliwość ubezpieczenia przewożonego bagażu, a także szyb i opon. Ochrona obejmuje sprzęt sportowy, odzież, torby i walizki, jak również przenośny sprzęt elektroniczny. Możliwe jest wykupienie wariantu Auto Non Stop, polegającego na zapewnieniu samochodu zastępczego na cały okres naprawy po wystąpieniu kolizji lub wypadku na drodze.

Korzystna kalkulacja odszkodowania

Ponadto firma PZU oferuje gwarancję utrzymania stałej wartości pojazdu oraz stałej sumy ubezpieczenia w całym okresie obowiązywania umowy. Kalkulacja odszkodowania jest wykonywana na podstawie wartości samochodu z dnia podpisania umowy, a nie z dnia zgłoszenia szkody komunikacyjnej. Jest to więc wariant najkorzystniejszy dla każdego kierowcy poruszającego się na co dzień po drogach w naszym kraju.

Wszystkie warunki ubezpieczeń proponowanych przez firmę PZU można znaleźć na stronie internetowej firmy. Osoby preferujące bardziej tradycyjne formy kontaktu powinny zdecydować się na odwiedzenie jednego z wielu oddziałów PZU na terenie całego kraju lub skontaktować się z konsultantem firmy telefonicznie.