f1liga15banner_prawo

Pobierz Adobe Flash player

 • Poleć F1Liga.pl

 • Logowanie

  
 • Pitlane Shout

  Latest Message: 1 week, 6 days ago
  • Igorini : to ju? nie gracie? po?miga?by, pozdro! :)
  • Keeny : Pozdrawiam starych druhw co tu jeszcze zajrz? ;)
  • Keeny : Hiroszima jaka?? :o
  • Keeny : OMG co tu si? sta?o pod koniec czerwca 2015?
  • Flover : Pozdrawiam ;)
  • marud : Pozdrwka nirgal :)
  • marud : Hej, mi?o, ?e kto? tutaj jeszcze zagl?da :)
  • Zozol : grywa ktos w f1 2016 ale na xboxie ?? ;)
  • Zozol : kope lat ;p?
  • admich : F1 liga ju? chyba umar?a :(

  Only registered users are allowed to post

 • Online

  Brak
 • Następny wyścig

  Tor
  Silverstone Circuit
  Lokalizacja
  Northamptonshire, Anglia
  Długość toru
  5,891 km.
  Dystans Wyścigu
  34 okr.
  Sesje treningowe
  I   sesja tr. 27.06
  godz.20:00
  II  sesja tr. 28.06
  godz.20:00
  III sesja tr. 04.07
  godz.20:00
  Wyścig i kwalifikacjie
  Data
  05.07.2015r
  Start wyścigu
  godz.20:00
 • Wyniki na żywo

 • Ostatnio na ForumZasady zachowania się i walki na torze

1.Informaje Ogólne
1.1.Zbyt częste spiny, wyjazdy poza tor i kolizje mogą spowodować wyproszenie kierowcy z serwera.27-02-2011
1.2.Zawodnicy widzący zagrożenie na torze (niestabilny bolid, bolidy stojące na środku toru etc.) powinni zachować ostrożność i dostosować prędkość do zastanej sytuacji na torze.27-02-2011
1.3.Zwalnianie w celu zostawienia sobie miejsca musi odbywać sie w sposób płynny, nie zagrażające lub przeszkadzające w jeździe innym zawodnikom na torze (w szczególności zabronione jest bardzo wolne poruszanie się na ostatnich zakrętach).27-02-2011
2.Start wyścigu oraz L1T1
2.1.Start do wyścigu powinien odbywać się w chwili zapalenia zielonych świateł w sposób płynny i przewidywalny dla innych zawodników na torze.27-02-2011
2.2.Tuż po starcie kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność oraz nie powinni wykonywać żadnych gwałtownych i nieprzewidywalnych manewrów.27-02-2011
2.3.Kierowca powinien być świadomy możliwości wystąpienia różnych zagrożeń na starcie, a wszelkie próbu uniknięcia kolizji powinny być wykonywane w sposób bezpieczny, płynny i adekwatny do zagrożenia.27-02-2011
2.4.Na L1T1 nie obowiązuje BestLine - nie obowiązuje zasada zrównania się bolidów, wszyscy kierowcy zobowiązani są do pokonania T1 równolegle do krzywizny toru.27-02-2011
2.5.Przed dojazdem do T1 kierowcy powinni mieć na uwadze fakt, iż droga hamowania na nierozgrzanych oponach i hamulcach wydłuża się znacznie.27-02-2011
3.Walka o pozycję
3.1.Podczas walki o pozycję, osoba będąca z przodu może tylko raz na prostej zmienić tor jazdy w celu obrony pozycji, przy czym manewr ten nie może powodować zepchnięcia przeciwnika z toru. Zawodnik atakujący może zmieniać tor jazdy dowolną ilość razy.27-02-2011
3.2.Zawodnik wyprzedzający nie może zyskać pozycji poza obszarem toru lub przez wypchnięcie zawodnika wyprzedzanego.27-02-2011
3.3.Przy wejściu w zakręt zawodnik jadący z przodu ma prawo do swojego toru jazdy tylko wtedy, gdy przednia oś bolidu atakującego nie zrównała się jeszcze z tylną osią bolidu zawodnika broniącego się. W przeciwnym wypadku zawodnicy muszą zostawić sobie na tyle miejsca, aby nie wypchnąć przeciwnika z toru.27-02-2011
3.4.Zawodnik atakujący musi być przygotowany na możliwość, że punkty hamowania atakującego mogą być inne niż punkty hamowania przeciwnika.27-02-2011
4.Manewr dublowania
4.1.Zawodnik dublujący i dublowany nie powinien wykonywać nagłych i trudno przewidywalnych manewrów - np. nagłe zwolnienie w środku zakrętu w celu przepuszczenia osoby dublującej. 27-02-2011
4.2.Zawodnik dublowany ma prawo do swojego toru jazdy, jednak żadnym pozorem nie może walczyć o pozycję (np. opóźniać hamowania) z kierowcą dublującym.27-02-2011
4.3.Zawodnik dublowany, nawet widząc niebieską flagę, nie ma obowiązku specjalnego zjazdu ze swojego toru jazdy (w tym zjazdu z BestLine), może taki manewr wykonać, jednak jest on tylko uprzejmością i musi być wykonany w przewidywalny sposób - spowodowanie wypadku poprzez zjazd ze swojego toru jazdy w większości przypadków jest winą osoby dublowanej.27-02-2011
4.4.Kierowca mający stratę ponad okrążenia może wyprzedzić zawodnika jadącego przed nim, jeśli ma na tyle szybkie tempo, że wyprzedzanie nie spowoduje strat u zawodnika wyprzedanego, a po wyprzedzeniu będzie w stanie utrzymać lepsze tempo od osoby wyprzedzonej.27-02-2011
4.5.W momencie dublowania priorytetem dla zawodników dublowanych, walczących o pozycję, jest sprawne i bezpieczne przepuszczenie kierowcy dublującego.27-02-2011
5.Zachowanie po wypadku oraz powrót na tor
5.1.Po wypadku zawodnik stojący na torze nie powinien wykonywać żadnych manewrów, dopóki nie upewni się, że nie nadjeżdżają inni kierowcy - w szczególności nie powinien na siłę próbować zjechać z toru.27-02-2011
5.2.Kierowca włączający się do ruchu z pobocza musi przepuścić nadjeżdżających zawodników, a w szczególności nie może wymuszać pierwszeństwa na osobach aktualnie znajdujących się na torze.27-02-2011
5.3.Powrót na tor powinien odbyć się w płynny sposób, kierowca powinien dokonać wszelkich starań, aby powrót odbył się bez spinów i tworzenia dodatkowego zagrożenia.27-02-2011
5.4.Zawodnicy widzący zagrożenie na torze (w tym bolidy stojące na środku toru) powinni zachować ostrożność i dostosować prędkość do zastanej sytuacji na torze.27-02-2011
5.5.W przypadku zatrzymania bolidu w obrębie toru po spinie lub niewielkim zderzeniu nie powodującym uszkodzeń uniemożliwiających dalszą jazdę(lub zjazd do pitlane) priorytetem jest możliwie sprawne opuszczenie miejsca zdarzenia z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i zasad fair play. Zabronione jest nieuzasadnione opóźnianie wznowienia jazdy.27-02-2011
6.Aleja serwisowa
6.1.Wjazd i wyjazd do PitLane odbywa się wydzielonym pasem lub fragmentem toru.27-02-2011
6.2.Zawodnicy zjeżdżający oraz wyjeżdżający z PitLane nie mogą pod żadnym pozorem przekraczać linii wyjazdu (lub innych elementów toru, które wyraźnie rozgraniczają zjazd/wyjazd). 27-02-2011
6.3.W trakcie przejazdu przez PitLane zawodnicy zobowiązani są jak najdłużej utrzymywać się na pasie przejazdowym. Zjazd z pasa przejazdowego dozwolony jest tylko bezpośrednio przed stanowiskiem serwisowym lub w celu ominięcia stojącego na tym pasie bolidu innego zawodnika. W żadnym wypadku nie należy poruszać się po pasie stanowisk serwisowych.27-02-2011
6.4.Zawodnik jadący po pasie przejazdowym ma pierwszeństwo - osoby włączające się do jazdy (z garażu lub stanowiska serwisowego) muszą ustąpić pierwszeństwa kierowcom przejeżdżającym przez aleję serwisową.27-02-2011
6.5.W Alei serwisowej obowiązuje zakaz równoległej jazdy oraz równoległego ustawiania się przed wyjazdem chyba ,że zawodnik celowo opóźnia (blokuje) wyjazd z PitLane dopuszcza się ominięcie blokującego bolidu. Dotyczy to również startu z PitLane.27-02-2011
6.6.Zawodnikom korzystającym ze stanowiska serwisowego zaleca się zajmowanie stanowiska serwisowego na jego połowie tak aby inny zawodnik przypisany do tego samego stanowiska mógł bezproblemowo wjechać i z niego skorzystać.27-02-2011
6.7.W trakcie wyścigu zawodnik wyjeżdżający z PitLane może podjąć walkę z nadjeżającym kierowcą już na pierwszym zakręcie za wyjazdem.27-02-2011
6.8.W trakcie treningu i sesji Kwalifikacyjnej kierowca wyjeżdżający z boksów oraz będący na okrążeniu wyjazdowym nie powinien przeszkadzać w jeździe osobie będącej na okrążeniu pomiarowym.28-02-2011
7.Procedura startu z PitLane
7.1.Zawodnicy startujący z PitLane mogą dołączyć się do wyścigu dopiero po starcie okrążenia formującego.27-02-2011
7.2.Wyjazd z obszaru PitLane jest możliwy dopiero po zapaleniu się zielonego światła na końcu.27-02-2011
7.3.Podczas startu z Pit obowiązuje kolejność z kwalifikacji dla osób startujących z pit za karę, osoby dobrowolnie lub z innych przyczyn startujące z pit ustawiają się w dowolnej kolejności za zawodnikami startującymi z pit za karę.27-02-2011
7.4.Dozwolone jest ominięcie stojącego na pasie PitLane innego bolidu w celu zajęcia odpowiedniej pozycji przed startem.27-02-2011
8.Kwalifikacje
8.1.Zwalnianie w celu zostawienia sobie miejsca musi odbywać sie w sposób płynny, nie zagrażające lub przeszkadzające w jeździe innym zawodnikom na torze (w szczególności zabronione jest bardzo wolne poruszanie się na ostatnich zakrętach).27-02-2011
8.2.Zawodnik będący na okrążeniu wyjazdowym nie może przeszkadzać (walczyć o pozycję, blokować etc.) zawodnikom będącym na okrążeniu pomiarowym.27-02-2011
9.Okrążenie formujące (FL)
9.1.Do okrążenia formującego kierowca rusza z pola startowego dopiero kiedy ruszy kierowca przed nim, następnie zobowiązany jest zachować rozsądną odległość od poprzedzającego samochodu. Kierowcy na okrążeniu formującym zobowiązani są jechać jeden za drugim, w kolejności ustalonej w kwalifikacjach.28-02-2011
9.1.Wyprzedzanie podczas FL jest zabronione poza sytuacjami, wyprzedzania zawodnika który złapie spina lub wypadnie z toru.28-02-2011
9.2.Kierowca, który straci swoją pozycję (np. przez obrócenie lub wypadnięcie z toru), musi kontynuować FL na pozycji zajętej po stracie miejsca. Dopiero podczas ustawiania się na polach startowych zajmie przypisaną mu przez grę pozycję na linii Start/Meta.28-02-2011
9.4.Spowodowanie wypadku podczas okrążenia formującego skutkuje zwiększoną karą.28-02-2011
9.5.Po wypadku na okrążeniu formującym możliwy jest start do wyścigu z PitLane.28-02-2011